OFERTA

 

  • Konsultacje psychologiczne.
 
  • Badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej oraz ryzyka wystąpienia trudności w nauce.
  • Badanie psychologiczno-pedagogiczne przyczyn trudności w uczeniu się:

 

- dysleksja
- dysgrafia
- dysortografia
- dyskalkulia

- inne trudności

  • Badanie psychologiczno-pedagogiczne przyczyn nieodpowiedniego  zachowania lub problemów emocjonalnych.
  • Badanie psychologiczne (diagnoza ilorazu inteligencji, osobowości, zainteresowań zawodowych) .

 

  • Doradztwo w wyborze kierunku kształcenia i zawodu zgodnego z predyspozycjami psychicznymi.
  • Badanie psychologiczne dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności.

 

KONTAKT

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA ProMart

Ul. J. Marka 19 A
34-600 Limanowa
 

REJESTRACJA:  600 034 867

 

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA ProMart

ul. Okocimska 2
32-800 Brzesko

 

REJESTRACJA: 600 034 867

 

PORADNIA

 

Jasne, przestronne wnętrza sprzyjają komfortowi pracy Twojego dziecka.

 

STOP DLA DOPALACZY

Organizujemy warsztaty dla dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz rodziców – STOP DLA DOPALACZY!

ProMart Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Witamy!

Nasza instytucja zapewnia bezpieczne otoczenie dla Twojego dziecka oraz pomaga odkryć jego potencjał.  Za cel stawiamy sobie dbanie o rozwój osobisty Twoich dzieci, aby przygotować je na wyzwania, które czekają na nie w późniejszym życiu. 

Nasi pracownicy składają się z doświadczonych, certyfikowanych i ustawicznie szkolących się pedagogów i psychologów. Dowiedz się o nas więcej!

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© ProMart Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna